Ni yw #ClimbSnowdon


Croeso ~ Welcome

Yr Wyddfa ~ Copa uchaf Cymru – 1085m

Mae Climb Snowdon yn wasanaeth tywys pwrpasol yn yr ardal leol sy’n cynnig teithiau cerdded i fyny'r Wyddfa. Ein hangerdd yw darparu profiadau eithriadol sy'n cysylltu pobl â'r awyr agored, tra’n cefnogi'r amgylcheddau gwerthfawr rydyn ni'n eu caru.

Mewn safle ysblennydd yng ngogledd Parc Cenedlaethol Eryri, yr Wyddfa yw copa uchaf Cymru, yn sefyll 1085m mewn uchder. Rydym yn byw ac yn gweithio wrth odre’r mynydd hardd hwn ac rydym wrth ein bodd yn helpu eraill i fwynhau ei lwybrau niferus, ei gymoedd, ei gribau a’i gopaon yn ogystal â llecynnau tawel a llynnoedd diarffordd.

Profiadau Mynydd Dilys, Bythgofiadwy

Bydd eich diwrnod ar yr Wyddfa yn gofiadwy – cyfle heriol a gwerth chweil i gael rhywfaint o bersbectif ar y byd hwn, gweld golygfeydd newydd a godidog a cherdded yn olion troed cewri.

Mae Climb Snowdon yn cynnig Diwrnodau Agored rheolaidd, lle gallwch ymuno â grŵp bach ar brofiad tywysedig o’r Wyddfa. Mae ein holl Ddiwrnodau Agored yn sicr o gael eu cynnal, waeth beth fo'r niferoedd sy’n archebu, ac rydym yn cynnal y rhain sawl gwaith y mis. I weld dyddiadau sydd ar ddod a sicrhau eich lle, ewch i'n tudalen Archebu Nawr.

Rydym hefyd yn rhedeg yn rheolaidd esgyniadau Climb Snowdon codiad haul a machlud haul rheolaidd. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio a oes digwyddiadau pwrpasol ar gael.

Os hoffech gerdded gyda theulu, ffrindiau neu gydweithwyr, rydym hefyd yn darparu diwrnodau tywys pwrpasol ar yr Wyddfa ar gyfer grwpiau o 5 neu fwy, yn ogystal â diwrnodau preifat i 1-4 o bobl. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Eich Ysbrydoli ar gyfer Dyfodol Disglair...

Mae Climb Snowdon yn arwain y ffordd gyda’i wasanaeth o ansawdd uchel a’r profiad sydd ganddo yn y diwydiant. Rydym yn ymroddedig i weithio o fewn ein cymuned leol, yn ogystal â chefnogi ymgyrchoedd cadwraeth mynydd a gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y cewch chi atgofion bythgofiadwy o’r mynydd.

Rydym hefyd yn ddarparwyr digwyddiadau her elusennol profiadol ac yn cynnig Rhaglen Partner Elusennol i gefnogi elusennau gyda chodi arian. Os hoffech chi ddringo'r Wyddfa gyda Climb Snowdon ar gyfer achos da, rhowch wybod i ni ar gyfer pwy rydych chi'n codi arian a gallwn eich helpu i ledaenu'r neges ac efallai hyd yn oed recriwtio rhai cyd-godwyr arian i gerdded gyda chi!

Fel tîm unedig a chyfeillgar, byddwn yn mwynhau rhannu popeth a wyddom am Yr Wyddfa gyda chi, eich teulu, eich ffrindiau a'ch cydweithwyr.

Mwynhewch - Enjoy

Tim Climb Snowdon

Taith Yr Wyddfa - Kate a Ross Worthington

Diwrnodau Climb Snowdon 2022

Archebwch Nawr

O £39 y person

 
Climb Snowdon - Availability scale image
 

Nid oes angen lleiafswm nifer er mwyn i'r digwyddiadau hyn fynd rhagddynt, maent oll yn sicr o gael eu cynnal. Bydd gan bob dyddiad 10 lle ar gael gyda'r posibilrwydd o'i gynyddu i 16 ar benwythnosau prysur. Cysylltwch os nad oes digon o leoedd ar y dyddiad sydd dan sylw gennych.

* Mae’r rhain yn cael eu diweddaru’n wythnosol felly efallai na fyddant yn fanwl gywir pan fyddwch yn archebu. Bydd union nifer y lleoedd sy'n weddill yn cael eu harddangos ar y ffurflen archebu cyn i chi dalu.

Ydych chi'n chwilio am ddigwyddiad pwrpasol


#ClimbSnowdon 2023

Climb Snowdon - Full Availability image

1 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

7 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

9 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

15 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

10 Mai 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

20 Mai 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

28 Mai 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

3 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

10 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

14 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

17 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

8 Gor 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

15 Gor 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

23 Gor 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

5 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

11 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

19 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

25 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

27 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

6 Med 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

16 Med 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

30 Med 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

7 Hyd 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

15 Hyd 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

28 Hyd 2023

Archebwch Nawr

Os yw'r dyddiad a fynnwch yn llawn, cysylltwch â ni oherwydd efallai y gallwn gynnig mwy o leoedd os oes digon o ddiddordeb.


Cyfres yr Wyddfa 2023

Rydym wedi llunio cyfres o dri dyddiad agored ar gyfer 2023 sy’n archwilio gwahanol ochrau a gwahanol lwybrau'r Wyddfa. Mae’r digwyddiadau hyn yr un pris â’n Diwrnodau Agored eraill, ac mae croeso i chi archebu’r tri neu ddewis un. Os bydd galw mawr byddwn naill ai'n cynnig mwy o leoedd neu'n ychwanegu mwy o ddyddiadau.

Climb Snowdon - Good Availability image

#2
25 Meh 2023

Llwybr Watkin
Y Grib Ddeheuol
Archebwch Nawr

Mae'r holl lwybrau hyn yn gylchol felly byddwn yn cwrdd â chi ac yn eich gollwng yn yr un lle. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei anfon 4 wythnos ac 1 wythnos cyn eich digwyddiad. Ewch i'n hadran Cwestiynau Cyffredin i ddarllen am y llwybr rydyn ni'n ei gymryd fel arfer ar ein Diwrnodau Agored rheolaidd.

Pam Ni?

#ClimbSnowdon

Rydym wedi gweithio gyda miloedd o bobl – o bob cefndir – sy'n awyddus i fwynhau cerdded ar Yr Wyddfa. Mae ein profiad a'n brwdfrydedd dros helpu pobl i fwynhau diwrnodau hapus a diogel yn y mynyddoedd yn allweddol i'r hyn a wnawn.

Taith Yr Wyddfa - Pam Climb Snowdon

Instagram #ClimbSnowdon