Climb Snowdon logo

Archebwch Nawr

#ClimbSnowdon
o £39 y person

Profiad ac arweiniad proffesiynol a chefnogaeth lawn, o nawr tan y diwrnod ei hun...

Bydd eich diwrnod ar yr Wyddfa, yn un cofiadwy – cyfle heriol a gwerthfawr i gael golwg ar y dirwedd nodedig hon, gweld golygfeydd newydd ac ysblennydd a cherdded yn ôl traed cewri.

Taith yr Wyddfa - Archebwch Nawr
Taith yr Wyddfa - Archebwch Nawr
Taith yr Wyddfa - Archebwch Nawr

Dyma ychydig mwy amdanom ni...

 • Mae ein cwmni, RAW Adventures, wedi bod yn gweithredu yn Eryri ers 2010 ac mae ganddo enw rhagorol
 • Flwyddyn ar ôl blwyddyn rydym yn gofalu am ddiogelwch a mwynhad dros 2000 o bobl ar yr Wyddfa mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau: teithiau cerdded elusennol, digwyddiadau rhedeg, teithiau ysgol a theithiau cerdded gyda thywysydd i deuluoedd ac unigolion
 • Rydym yn byw ac yn gweithio yng nghysgod Yr Wyddfa gyda swyddfa yn Llanberis
 • Rydym yn rhoi arian yn gyson i Gymdeithas Eryri er mwyn helpu gyda phrosiectau cadwraeth ar y mynydd
 • Ein Datganiad Cenhadaeth yw darparu profiadau eithriadol sy'n cysylltu ein cleientiaid â'r awyr agored a'u grymuso ar gyfer oes o anturiaethau tra'n cefnogi'r amgylcheddau gwerthfawr yr ydym yn eu caru

#WeAreClimbSnowdon

Mae diwrnodau agored Taith yr Wyddfa wedi eu creu ar gyfer unigolion neu grwpiau bychain o 4 neu lai i ymuno â’i gilydd am brofiad dan arweiniad, ar yr Wyddfa heb y gost ychwanegol o archebu digwyddiad pwrpasol. Dewiswch eich dyddiad ar ein ffurflen archebu a gwnewch ffrindiau newydd ar ddiwrnod agored Taith yr Wyddfa.

Fel arall, cysylltwch â ni ynghylch archebu eich digwyddiad pwrpasol ar ddyddiad o'ch dewis.

Dringo’r Wyddfa – dyma rydyn ni’n ei wneud...

Diwrnod Nodweddiadol

0845 Cwrdd â’ch Arweinydd Mynydd ym maes parcio Parc Gwledig Padarn ar gyfer croesawu, briffio’r grŵp a gwirio offer

0900 Opsiwn i deithio i fan cychwyn cerdded gwahanol

0915 Yr amser hwyraf ar gyfer gadael Llanberis, trwy Maesgwm a Llwybr Cwellyn (0945 o Ben Y Pass os yn berthnasol)

1300 Cyrraedd copa’r Wyddfa

1330 Gadael copa’r Wyddfa (ar Lwybr Llanberis fel arfer)

1700 Cyrraedd Llanberis / meysydd parcio

Mae’r gost yn cynnwys:

 • Cefnogaeth a chyngor proffesiynol a chyfeillgar cyn eich taith gerdded
 • Nodiadau Digwyddiad a Rhestr Offer Climb Snowdon
 • Cymhareb 1:10 gydag Arweinydd Mynydd lleol, cymwys a phrofiadol
 • Offer Diogelwch Grŵp a Phecyn Cymorth Cyntaf
 • Copi o'r lluniau a dynnwyd gan eich Arweinydd Mynydd trwy gydol y dydd
 • Cefnogaeth ar ôl y digwyddiad gyda dewis eich antur nesaf

Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth megis pa lwybr rydym yn ei ddilyn fel arfer a pha mor heini y dylech fod.

Diwrnodau Climb Snowdon 2022

Archebwch Nawr

O £39 y person

 
Climb Snowdon - Availability scale image
 

Nid oes angen lleiafswm nifer er mwyn i'r digwyddiadau hyn fynd rhagddynt, maent oll yn sicr o gael eu cynnal. Bydd gan bob dyddiad 10 lle ar gael gyda'r posibilrwydd o'i gynyddu i 16 ar benwythnosau prysur. Cysylltwch os nad oes digon o leoedd ar y dyddiad sydd dan sylw gennych.

* Mae’r rhain yn cael eu diweddaru’n wythnosol felly efallai na fyddant yn fanwl gywir pan fyddwch yn archebu. Bydd union nifer y lleoedd sy'n weddill yn cael eu harddangos ar y ffurflen archebu cyn i chi dalu.

Ydych chi'n chwilio am ddigwyddiad pwrpasol


#ClimbSnowdon 2023

Climb Snowdon - Full Availability image

1 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

7 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

9 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

15 Ebr 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

10 Mai 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

20 Mai 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

28 Mai 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

3 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

10 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

14 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

17 Meh 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Limited Availability image

8 Gor 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

15 Gor 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

23 Gor 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

5 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

11 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

19 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

25 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

27 Aws 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

6 Med 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

16 Med 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

30 Med 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

7 Hyd 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

15 Hyd 2023

Archebwch Nawr
Climb Snowdon - Good Availability image

28 Hyd 2023

Archebwch Nawr

Os yw'r dyddiad a fynnwch yn llawn, cysylltwch â ni oherwydd efallai y gallwn gynnig mwy o leoedd os oes digon o ddiddordeb.


Cyfres yr Wyddfa 2023

Rydym wedi llunio cyfres o dri dyddiad agored ar gyfer 2023 sy’n archwilio gwahanol ochrau a gwahanol lwybrau'r Wyddfa. Mae’r digwyddiadau hyn yr un pris â’n Diwrnodau Agored eraill, ac mae croeso i chi archebu’r tri neu ddewis un. Os bydd galw mawr byddwn naill ai'n cynnig mwy o leoedd neu'n ychwanegu mwy o ddyddiadau.

Climb Snowdon - Good Availability image

#2
25 Meh 2023

Llwybr Watkin
Y Grib Ddeheuol
Archebwch Nawr

Mae'r holl lwybrau hyn yn gylchol felly byddwn yn cwrdd â chi ac yn eich gollwng yn yr un lle. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei anfon 4 wythnos ac 1 wythnos cyn eich digwyddiad. Ewch i'n hadran Cwestiynau Cyffredin i ddarllen am y llwybr rydyn ni'n ei gymryd fel arfer ar ein Diwrnodau Agored rheolaidd.

Digwyddiadau Pwrpasol

Climb Snowdon - Book now

Cysylltwch â ni i weld a ydym ar gael ar gyfer digwyddiad neu ddyddiad o’ch dewis.

Grŵp o 5 neu fwy a 5 person: O £39 y person
£5 ychwanegol y pen am oriau anghymdeithasol fel machlud/gwawr
Unigolyn neu archeb ar gyfer 1 – 4 person: £195 am y diwrnod
£20 ychwanegol y pen am oriau anghymdeithasol fel machlud/gwawr

Gallwch weld ein Telerau ac Amodau yma a chofiwch archebu eich yswiriant teithio eich hun ar gyfer unrhyw achos o ganslo.

Lawrlwythwch ein Nodiadau Digwyddiad Climb Snowdon am fwy o wybodaeth ddefnyddiol.